Zakoličba objektov

Zakoličba objektov

Kaj je zakoličba objekta?

Zakoličba objekta je postopek, kjer vam geodet v skladu s projektno dokumentacijo označi karakteristične točke objekta v naravi oziroma objekt pravilno umesti v prostor. Podatki za zakoličbo so podani v projektni dokumentaciji za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Zakaj je zakoličba objekta pomembna?

Zakoličba objekta je pomembna predvsem zato, da gradnja objekta ne bo odstopala od projektnih podatkov in da bo projekt pravilno in natančno umeščen v prostor. V tej fazi lahko še ugotovimo morebitna odstopanja med stanjem v naravi in projektnimi podatki in jih z minimalnimi stroški odpravimo. Zakoličba objekta je obvezna za vse novograjene objekte, ki imajo predpisano gradbeno dovoljenje.

Zakoličba se lahko opravi tudi za enostavnejše objekte, kejr gradbeno dovoljenje ni potrebno, a vseeno želite pravilno umeščenost objekta v prostor.

Po izvedbi zakoličbe odgovorni geodet izdela zakoličbeni zapisnik, ki vsebuje:

  1. datum zakoličbe
  2. ime investitorja in izvajalca
  3. številko in datum izdaje gradbenega dovoljenja
  4. podatke o objektu
  5. izdelovalce projekta (PGD, geodetski načrt)
  6. skico zakoličbe, ki vsebuje koordinate zakoličbenih točk, obliko in lego objekta v prostoru
  7. podpis geodeta, ki je opravil zakoličbo ter podpis odgovornega geodeta

 

 

V našem podjetju opravljamo zakoličbe vseh vrst objektov.

Zakoličbo objekta lahko izdela izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene zakoličbe objekta uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena zakoličbe objekta je odvisna od oblike objekta, zahtevnosti terena in v primeru dolžinskih objektov zaradi same dolžine.

Naročite zakoličbo objekta

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede zakoličb nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.