Geodetski načrt

Geodetski načrt

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni za prostorsko načrtovanje, gradnjo in projektiranje. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  1. relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  2. stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  3. zemljepisna imena
  4. geodetske točke
  5. podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)
  6. administrativnih mejah, drugih fizičnih strukturah in pojavih

Izdelujemo jih za različne namene (načrti obstoječega stanja-za projektno dokumentacijo in načrti novega stanja-za uporabno dovoljenje …).

Geodetske načrte po namenu ločimo na:

– načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– načrte novega stanja zemljišča – PID (posnetek izvedenih del), za pridobitev uporabnega dovoljenja
– načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta, …

Kako poteka izdelava geodetskega načrta?

Geodet na terenu izmeri dejansko stanje v naravi in ga uskladi s podatki drugih uradnih evidenc. Vse skupaj prikaže v geodetskem načrtu. Ker geodetski načrt prikazuje tudi potek parcelnih mej, je potrebno oceniti, če so meje določene z ustrezno natančnostjo. V primeru slabih katastrskih podatkov vam bomo svetovali predhodni postopek ureditve meje, v izogib težavam v prihodnosti.

To je bistveno predvsem pri gradnji objektov, katere izgradnja bo pogojena z odmikom od meje. Pomembna sestavina geodetskega načrta je tudi certifikat, s katerim odgovorni geodet jamčimo, da je geodetski načrt izdelan skladno s pravili in se ga sme uporabljati v namen, ki je zaveden v certifikatu.

Za izračun cene postopka geodetskega načrta uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena izdelave geodetskega načrta je odvisna od več dejavnikov (velikost območja izdelave, zahtevnost terena, dodatne vsebine,…).

Naročite geodetski načrt

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede izdelave geodetskega načrta nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.