Izravnava meje

Izravnava meje

V kakšnih primerih se dela izravnava meje?

Izravnava meje omogoča lastnikom sosednjih parcel, da sporazumno spremenijo potek njihove skupne meje, bodisi zaradi poenostavitve poteka meje ali pa zaradi lažje uporabe parcel. Pomembno je vedeti, da lahko izravnavamo le tiste meje, ki so v zemljiškem katastru zavedena kot urejene. Ob sporazumnem dogovoru lastnikov sosednjih parcel lahko tako izravnamo mejo, pri tem pa je pomembno, da se površina manjše parcele ne sme spremeniti za več kot 5 % ali 500 m2.

Največrat stranam svetujemo izravnavo meje “meter za meter”, kar rezultira v nespremenjenosti povšin parcel.

Parcelnih mej, ki niso urejene, ne moremo izravnati. V takem primeru je potreben predhoden postopek ureditve meje, kateremu sledi postopek izravnave meje. Soglasje za izravnano mejo morajo podati vsi solastniki parcele, katere meja se bo izravnala.

Prednost izravnave meje je tudi ta, da se ne šteje kot pravni promet z nepremičninami in da ni potrebno opraviti nobenih prepisov zemljišč. Tako lahko za manjše površine opravimo spremembo z minimalnimi stroški, brez odvetniških stroškov in plačila davkov.

Kdo lahko poda vlogo za izravnavo meje?
– Lastnik zemljišča
– V primeru večih solastnikov, vsaj eden od solastnikov. Pisno soglasje k izravnavi meje, pa morajo podpisati VSI solastniki.

Izravnava meje poteka po naslednjem postopku:

  1. Naročilo storitve
  2. Priprava na postopek mejne obravnave
  3. Določitev datuma mejne obravnave
  4. Mejna obravnava
  5. Izdelava elaborata
  6. Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

 

Za izračun cene postopka izravnave mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka ureditve mej je odvisna od izravnanih zemljiško-katastrskih točk, zahtevnosti terena, števila upravnih taks,…

Naročite ureditev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede izravnavemej nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.