hero background

OZNAČITEV MEJ

Označitev mej

Označitev mej je geodetski postopek, ko urejeno mejo označimo z mejniki v naravi. Zgodi se, da so obstoječi mejniki v naravi poškodovani (v času gradnje objektov pri zemeljskih delih, pri obdelovanju kmetijskih zemljišč), premaknjeni, zaraščeni oz. zasuti s prstjo, predvsem na gozdnatih in strmih predelih  ali pa namerno odstranjeni.

V takem primeru ni potreben ponoven postopek ureditve meje, ampak le postopek označitve urejenih mej v naravi. Takšno označitev mejnih točk, lahko izvedemo le pri urejenih mejah, pomeni, da je pristojna Geodetska uprava za njih že izdala odločbo ki je pravnomočna.

V našem podjetju poskrbimo za vabilo vseh mejašev, izpeljavo postopka označitve mej na terenu, nato sledi izdelava tehničnega potrdila o označitvi mej, ki je poslano na geodetsko upravo in lastnikom parcel. Za razliko od postopka ureditve meje, pri postopku označitve urejenih mej prisotnost in strinjanje ostalih mejašev, solastnikov ni potrebno.

Kdo lahko zahetva označitev urejenih mej?
– Lastnik zemljišča
– V primeru večih solastnikov, vsaj eden od solastnikov.i
– Državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

 

Za izračun cene postopka ureditve mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka označitve meje je odvisna od števila števila označenih mejnikov, zahtevnosti terena,…

Naročite ureditev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede označitve mej zemljišča nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.