UREDITEV MEJE

Ureditev meje

Lastnik parcele lahko pri nas naroči geodetsko storitev ureditve parcelnih mej določenega dela ali pa celotne meje vaše parcele. Naše stranke se največkrat odločijo za ureditev meje, ker ne poznajo mej svoje parcele v naravi, zaradi problemov s sosedi ali pa bi zgolj radi uredili mejo parcele in s tem zagotovili mirno uživanje posestva naslednjim rodovom.

V primeru naročila ureditve mej zaradi nesoglasja s sosedom, naročniku v našem podjetju opišemo potek postopka urejanja mej in mu svetujemo. V primeru, da sta oba soseda pripravljena urediti mejo, lahko po dogovoru skupaj naročita geodetsko storitev in tudi izravnavo meje.

Postopek urejanja meje poteka v 6 korakih:

  1. Naročilo storitve ureditve meje v zemljiškem katastru (klikni tukaj),
  2. Priprava na postopek mejne obravnave
  3. Določitev datuma mejne obravnave
  4. Mejna obravnava z mejaši
  5. Izdelava elaborata
  6. Vložitev elaborata na geodetsko upravo

Kdo lahko poda vlogo za evidentiranje urejenih mej?

  • lastnik parcele, katere meja ali del meje se bo urejal,
  • v primeru večih solastnikov, eden izmed solastnikov parcele, katere meja ali del meje se bo urejal,
  • državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon (npr.Direkcija RS za ceste, DARS, ARSO, občine …).

 

V primeru da se kateri od mejašev ne strinja s predlagano mejo ima pravico pokazati svojo mejo, ki jo prikažemo v elaboratu ureditve mej. Geodetska uprava razpiše ustno obravnavo na katero se povabi mejaše, ki se ne strinjajo s predlagano mejo. Če ne pride do soglasja lahko lastnik, ki se ne strinja s predlagano mejo sproži sodni postopek ureditve meje.

Ureditev mej lahko opravlja izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene postopka ureditve mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka ureditve mej je odvisna od števila mejnih točk, števila mejašev, števila upravnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, zahtevnosti terena,…

Naročite ureditev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede ureditve mej nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.