hero background

Mejaš odgovarja

POGOSTA VPRAŠANJA STRANK

IN ODGOVORI

Kako začeti geodetski postopek?

Pred samim začetkom postopka se je potrebno dogovoriti, katero geodetsko storitev potrebujete. Seznam storitev, ki jih pokrivamo, si lahko ogledate tukaj. Za samo naročilo potrebujemo številko parcele in katastrsko občino. Potrebno pa je tudi urejeno lastništvo na tej parceli. Mi vam brezplačno svetujemo in pomagamo pri izbiri ustrezne geodetske storitve in iskanju potrebnih podatkov za začetek postopka geodetske storitve.

Na kaj moram biti pozoren pri nakupu nepremičnine?

Pozorni morate biti na urejenost parcelnih mej, ki jih lahko preverite na Geodetski upravi. Prav tako bodite pozorni, da parcela nima bremen in da je prodajalec pravi lastnik parcele, kar lahko preverite v zemljiški knjigi.

Solastnika bi si razdelila parcelo. Ali se morava oba strinjati s parcelacijo?

Da. Vsi solastniki parcele, ki se deli, se morajo strinjati s parcelacijo in samim potekom parcelacije v naravi. Kdo vse lahko poda vlogo za parcealcijo in kako poteka sam postopek si lahko podrobneje preberete na strani, ki opisuje geodetski postopek parcelacije.

Kako do hišne številke?

Hišno številko pridobite z vrisom hiše v zemljiški kataster in vpisom stavbe v kataster stavb. Geodetski postopek se imenuje evidentiranje stavb, ki združuje omenjena katastra. Več o postopku in posebnostih si lahko preberete tukaj.

Koliko časa potrebujete za izdelavo geodetskega načrta?

Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-14 dneh. Na rok izdelave lahko vplivajo tudi drugi dejavniki ( daljše deževno obdobje, snežna odeja, izdaja podatkov na Geodetski upravi, povečano število naročil,…). Več o geodetskem načrtu si lahko preberete tukaj.

Kaj je mejna obravnavo? Ali moram sam povabiti lastnike sosednjih parcel/ali jih je sploh potrebno?

Mejna obravnava je postopek, kjer lastniki sosednjih parcel skupaj z geodetom, ki vodi mejno obravnavo, pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje parcel v naravi. Vse stranke vabi geodetsko podjetje najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke, kot so geodetski načrt, zakoličenje objekta in evidentiranje stavbe pa ni potrebno vabiti mejašev.

Del parcele želim podariti/prodati, kaj moram storiti?

Potrebno je narediti parcelacijo, torej razdeliti parcelo, da vsak del postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj katastrske občine). Nato se izbrana parcela prepiše na novega lastnika.

Smo štirje dediči, ki bi si radi pravično razdelili parcelo? Kako gre postopek?

Potrebno je narediti parcelacijo, torej razdeliti parcelo, da vsak del postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj katastrske občine). Nato se izbrana parcela prepiše na novega lastnika. V prvi fazi je potrebno imeti urejeno mejo parcela, ki se jo deli. V primeru urejene meje se lahko izvede parcelacija. Bodoči lastniki lahko po želji oz. s pomočjo naših izračunov površin razdelijo parcelo poljubno glede na površino in obliko.

Ugotovil sem, da nekaj mejnikov izgubljenih, kaj storiti?

V primeru že urejene meje lahko geodet mejo označi s postopkom označitve meje. Zgodi se, da so obstoječi mejniki v naravi poškodovani (v času gradnje objektov pri zemeljskih delih, pri obdelovanju kmetijskih zemljišč), premaknjeni, zaraščeni oz. zasuti s prstjo, predvsem na gozdnatih in strmih predelih  ali pa namerno odstranjeni.

V primeru neurejene meje,  jo je potrebno urediti s postopkom ureditve meje.

Kdo lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. To področje pokriva postopek evidentiranja stavb, o katerem si lahko več preberete tukaj.

Kaj je geodetska storitev?

Geodetska storitev po Zakonu o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006) je: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Zanima me cena geodetskih meritev, obstaja cenik?

Za izračun cene postopka geodetske storitve uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka ureditve mej je odvisna od obsega dela (število mejnih točk, števila mejašev,…), števila upravnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, zahtevnosti terena, zato nas za oceno stroškov kontaktirajte. Potrebovali bomo informacijo o geodetske storitvi, ki jo potrebujete in informacijo o lokaciji (številko parcele in katastrske občine).

Niste našli odgovora na Vaše vprašanje?

Pokličite nas lahko na (041) 637 238 – ZVONE, pišete preko e-pošte na mejas@siol.net ali pa nas kontakirajte preko obrazca na spletni strani. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.