hero background

Sprememba bonitete zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se jo označuje z bonitetnimi točkami (BT) 0-100. Bonitetne točke se določijo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov.

Kdaj naročiti spremembo bonitete zemljišča?

V primeru, da vpisana boniteta zemljišča ne odraža dejanskega stanja parcele v naravi, je mogoča sprememba bonitete zemljišča. Največkrat se lastnik parcele za zmanjšanje bonitete zemljišča odloči zaradi zmanjšanja plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča (pri novogradnjah). Lahko pa je razlog tudi pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije ali za pridobitev subvencij, ki so pogojene z boniteto zemljišča.

Na podlagi ogleda zemljišča na terenu se izračuna nova boniteta zemljišča, izdela se elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki ga s pooblastilom lastnika vložimo na Geodetsko upravo.

Izvedba postopka spremembe bonitete zemljišča poteka po naslednjih korakih:

  1. Naročilo storitve (za naročilo storitve klikni tukaj)
  2. Ogled zemljišča in izračun nove bonitete
  3. Izdelava elaborata
  4. Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

Vlogo za spremembo bonitete lahko odda:

  • Lastnik zemljišča
  • V primeru solastništva, eden od solastnikov

Za izračun cene izdelave elaborata spremembe bonitete zemljišča uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena je odvisna od obsega oz. števila parcel v postopku ter od količine dela.

Naročite spremembo bonitete zemljišča

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede spremembe bonitete zemljišča nas pokličite (041 637 238 – ZVONE) ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.