Izravnava meje

Ureditev etažne lastnine

Etažna lastnina je:

– lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ter

– lastnina posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe.

V prvem delu postopka je potrebno izdelati elaborat za vpis stavbe v zemljiški kataster. Z odmero posameznih prostorov pa se izdela še kataster stavb. V etažnem načrtu se prostorom določi dejanska raba, površina, uporabna površina in lokacija v stavbi. Elaborat se preda geodetski upravi, ki izda odločbo o vpisu stavbe v kataster stavb.

Sledi drugi (pravni) del, kjer se pripravi akt oz. sporazum o oblikovanju etažne lastnine, hkrati pa se uredi medsebojno razmerje etažnih lastnikov (izvrševanje lastninske pravice, upravljanje skupnih delov, razdelitev stroškov vzdrževanja, zavarovanje stavbe … ). Po podpisu listin se le-te pošljejo na finančno upravo v potrditev. Podpisi na potrjenem aktu oz. sporazumu se overijo pri notarju, ki vloži predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Izravnava meje poteka po naslednjem postopku:

Geodetski del:

 1. Meritev prostorov in odmera zemljišča pod stavbo
 2. Izdelava elaborata
 3. Vložitev elaborata na GURS, ki izda odločbo
 4. Pridobitev pravnomočne odločbe s strani GURS

Pravni del:

 1. Izdelava akta ali sporazuma o oblikovanju etažne lastnine
 2. Ureditev medsebojnih razmerij etažnih lastnikov s pogodbo
 3. Podpis listine
 4. Predložitev listine na FURS
 5. Overitev vseh podpisov pri notarju
 6. Elektronska vložitev predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
 7. Pridobitev sklepa o vpisu v zemljiško knjigo

 

 

Naročite ureditev etažne lastnine

Za naročilo storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede ureditve etažne lastnine nam pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani ali pišite na mejas@siol.net.