Pokličite nas na (041) 637 238

Domov » Splošno » Mejaš odgovarja

Mejaš odgovarja

Kako začeti geodetski postopek?

Pred samim začetkom postopka se je potrebno dogovoriti katero geodetsko storitev potrebujete. Za naročilo potrebujemo številko parcele in katastrsko občino. Potrebno pa je tudi urejeno lastništvo na tej parceli.

Koliko časa potrebujete za izdelavo geodetskega načrta?

Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-14 dneh. Na rok izdelave lahko vplivajo tudi drugi dejavniki ( daljše deževno obdobje, snežna odeja, izdaja podatkov na Geodetski upravi, povečano število naročil,…)

Kako lahko pridobim hišno številko?

Hišno številko pridobite z vrisom hiše v zemljiški kataster in vpisom stavbe v kataster stavb. Geodetski postopek se imenuje določitev zemljišča pod stavbo, končan pa je v roku 14 dni od dneva naročila stranke.

Na kaj moram biti pozoren pri nakupu nepremičnine?

Pozorni morate biti na urejenost parcelnih mej, ki jih lahko preverite na Geodetski upravi. Prav tako bodite pozorni, da parcela nima bremen in da je prodajalec pravi lastnik parcele, kar lahko preverite v zemljiški knjigi.

Kaj je mejna obravnavo? Ali moram sam povabiti lastnike sosednjih parcel/ali jih je sploh potrebno?

Mejna obravnava je postopek, kjer lastniki sosednjih parcel skupaj z geodetom, ki vodi mejno obravnavo, pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje parcel v naravi. Vse stranke vabi geodetsko podjetje najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke, kot so geodetski načrt, zakoličenje objekta in evidentiranje stavbe pa ni potrebno vabiti mejašev.

Del parcele želim podariti/prodati, kaj moram storiti?

Potrebno je narediti parcelacijo, torej razdeliti parcelo, da vsak del postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj katastrske občine). Nato se izbrana parcela prepiše na novega lastnika.

Ugotovil sem, da nekaj mejnikov izgubljenih, kaj storiti?

V primeru že urejene meje lahko geodet mejo označi, če pa meja ni urejena,  jo je potrebno urediti.

Kdo lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Kaj je geodetska storitev?

Geodetska storitev po Zakonu o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006) je: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Niste našli odgovora na Vaše vprašanje?

Pokličite nas lahko na (041) 637 238 (Zvonimir), pišete preko e-pošte na mejas@siol.net ali pa nas kontakirajte preko obrazca na spletni strani. Z veseljem bomo odgovorili na Vaša vprašanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja